Contact Us
Contact Us
Recruitment

 
Contact Us
ADD: The 6th floor, Zhongtang Building, 
No.110,Xizhimenwai Street,Xicheng Dist, 
Beijing,100044,CHINA
Web: www.fsk-europe.com 
Tel: 86-10-68360370 010-68365740
E-mail: xiaofang.yang@captain-cro.com

Contact Us

Beijing Captain Science Co.,Ltd. 

ADD: The 6th floor, Zhongtang Building, No.110, Xizhimenwai Street,Xicheng Dist, Beijing,100044,CHINA
Web: www.fsk-europe.com Tel: 86-10-68360370  010-68365740

E-mail
: xiaofang.yang@captain-cro.com

 

 

 
 

 

 

Beijing Captain Science Co.,Ltd.
ADD: The 6th floor, Zhongtang Building, No.110, Xizhimenwai Street,Xicheng Dist, Beijing,100044,CHINA
Web: www.fsk-europe.com Tel: 86-10-68360370 010-68365740   E-mail: xiaofang.yang@captain-cro.com